Reklamace

Jak na reklamaci?

I když pro vás zboží pečlivě vybíráme a vyrábíme u prověřených dodavatelů, může se u něj vyskytnout vada, která nevznikla vaší vinou. V takovém případě zboží reklamujte. Níže najdete odpovědi na otázky, které nám v souvislosti s reklamací nejčastěji pokládáte.

Jak dlouhá je lhůta pro reklamaci zboží?

Jako prodejce jsme odpovědní za vady (i ty skryté), které se u zakoupeného produktu vyskytnou v období do 24 měsíců ode dne jejího převzetí. Musí jít ale o vadu, kterou měl produkt už při převzetí.

V jakých situacích za vadu nepřebíráte zodpovědnost?

Za vadu nejsme zodpovědní, pokud:

  • je věc prodávaná za nižší cenu pro vadu, pro niž byla nižší cena ujednána,
  • se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • jde o použitou věc a vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  • to vyplývá z povahy věci.

Na co mám právo, když u produktu odhalím vážnou vadu?

V případě vady, která vznikla podstatným porušením smlouvy, máte právo:

  • požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
  • požadovat odstranění vady opravou věci,
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

Na co mám právo, když má produkt pouze méně závažné vady?

Pokud vada vznikla nepodstatným porušením smlouvy, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. I v případě odstranitelné vady máte právo požadovat dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, a to v případě, že se vada projevuje po opravě opakovaně nebo v případě výskytu většího počtu vad.

Jak reklamaci zboží provedu?

Reklamaci vady uplatníte pomocí oznámení o reklamaci. V něm nesmí chybět vaše identifikační údaje, popis vady nebo toho, jak se projevuje, a informaci o tom, jak chcete, abychom vadu vyřešili. K oznámení o reklamaci připojte dodací list nebo číslo objednávky.

Reklamované zboží dobře zabalte, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození, a spolu s oznámením o reklamaci zašlete na adresu Astratex a.s., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod. Pro bezplatné odeslání reklamovaného zboží směrem k nám můžete využít podací místa Zásilkovny. Obsluze nahlaste kód 99829500 a dopravu za vás uhradíme my.

Zboží k reklamaci můžete také osobně donést do našeho výdejního místa na adrese Jugoslávská 15, Náchod. Zastihnete nás tam každý pracovní den od 8:00 do 18:00.

Kolik času zabere vyřízení reklamace?

Po doručení oznámení o reklamaci vám obratem potvrdíme e-mailem, že jsme reklamované zboží obdrželi. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní. O jejím průběhu vás budeme informovat.

Další informace o vašich právech a postupu při reklamaci, najdete na www.astratex.cz/obchodni-podminky/.