Chci vrátit produkt / Odstoupení od KS

Jak můžete od kupní smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.

Nad rámec výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy poskytuje Kupující dobrovolně spotřebiteli možnost vrácení či výměny zboží po dobu 30 dnů od převzetí zboží.  

Pro vrácení zboží použijte prosím tento link pro VÝMĚNU a VRÁCENÍ.  

Zboží k vrácení zašlete na adresu: Astratex a.s., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod

Zboží vždy řádně zabalte tak, aby se při přepravě nepoškodilo, nepokrčilo či neušpinilo. Balíček neposílejte na dobírku, takové zásilky nepřebíráme, děkujeme za pochopení. 

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím. V případě jeho nevrácení Vám bude účtována běžná cena dárku.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno dle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Kupující je povinen zaslat zboží, a to pokud možno společně s dodacím listem či jinou identifikací kupní smlouvy (abychom mohli určit o jaké zboží dle jaké kupní smlouvy se jedná) prodávajícímu na adresu: Astratex a.s., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující při odstoupení od smlouvy odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Přiložení dodacího listu ke zboží není povinností kupujícího.

Kdy dostanete zpět své peníze?

V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících dle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho co nastane dříve.

Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů od odstoupení od smlouvy, vráceny všechny peněžní prostředky, které od něho prodávající na základě smlouvy přijal. Pokud kupující zboží uhradil platební kartou, budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem.

V případě, že platební brána z jakéhokoliv důvodu odmítne proces vrácení peněz, požádá prodejce kupujícího o číslo účtu, na který mu bude přeplatek vrácen. U ostatních druhů plateb je pro vrácení peněz nutné uvést číslo osobního bankovního účtu.

Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.).

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

  • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
  • Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.
  • Kupující – podnikatel může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.